Logo sigle UE, Guvern, Instrumente Structurale

Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calității şi competitivității organizațiilor prin îmbunătățirea accesului şi participarea la programele de formare profesională continuă a resurselor umane, facilitând calificarea/recalificarea angajaților.
Obiectivul general al proiectului este corelat cu obiectivul general al Axei prioritare 2, creşterea ocupabilității persoanelor aflate în perioada de educație şi formare profesională inițială, precum şi creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii, în contextul societății bazate pe cunoaştere.


Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

Obiectiv 1: Creşterea gradului de informare a unui număr de 2.800 persoane, selectate în grupul țintă, în ceea ce priveşte beneficiile programelor de formare profesională, în scopul calificării/recalificării la locul de muncă, prin promovarea principiului egalității de şanse.

Obiectiv 2: Consilierea şi orientarea profesională a unui număr de 2.800 persoane, în ceea ce priveşte beneficiile programelor de formare profesională continuă, pentru calificare/recalificare.

Obiectiv 3: Facilitarea accesului şi participării la cursuri de calificare/ recalificare a angajaților pentru un număr de minim 2.300 angajați, echivalentul a aproximativ 82% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă.

Obiectiv 4: Organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru angajaţi, în următoarele domenii de activitate: domeniul serviciilor de salubritate, serviciilor hoteliere şi turistice, construcţii, pază şi protecţie, comerţ, TIC, confecţii/textile, sanitar fără a se limita la acestea - domeniile profesionale putând fi completate în funcţie de nevoile de formare profesională identificate în rândul grupului ţintă. Astfel vor fi organizate cursuri de calificare/recalificare, după caz precum: Cameristă hotel, Lucrător instalator pentru construcţii, Agent de securitate, Operator introducere, validare şi prelucrare date, Confecţioner asamblor articole din textile şi altele.

Cursurile enumerate nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte ocupaţii, adaptate cerinţelor pieţei la momentul implementării proiectului.

Obiectiv 5: Certificarea unui număr de 2.070 persoane, din totalul celor instruiți în domeniile menționate anterior, fără a ne limita la acestea.Rezulatele proiectului


Dezvoltarea capitalului uman prin calificarea/recalificarea angajaţilor din România

Prin activităţile planificate proiectul îşi propune să contribuie la creşterea calităţii resurselor umane din cadrul organizaţiilor, în urma calificării, recalificării angajaţilor.
Implementarea activităţilor proiectului şi parcurgerea acestora de către grupul ţintă va aduce un plus valoare în rândul angajaţilor, prin calificarea acestora şi creşterea adaptabilităţii acestora la piaţa muncii, aflată în continuă schimbare.
În acelaşi timp, angajatorii vor beneficia de o forţă de muncă calificată şi pregătită să facă faţă nivelului tot mai înalt de competitivitate existent în sectorul specific de activitate.
De asemenea, proiectul cuprinde activităţi inovatoare, prin includerea în modul de implementare a cursurilor de calificare/recalificare a tehnologiilor de ultimă generaţie la care participanţii vor avea acces şi vor facilita procesul de instruire.


Indicatori
Grup ţintă Valoare
  Angajaţi 3.000

Indicatori previzionaţi Valoare previzionată Valoare realizată la 24.09.2015
Numărul de participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) 2.300 1.228
Numărul de femei participante la programe de FPC (calificare şi recalificare) 500 676
Ponderea (%) participanţilor la programe de FPC certificaţi 90 46,86%
Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă 2.070 1.078
Numărul de programe de calificare/recalificare autorizate - formare profesională continuă 10 7
Număr de persoane care beneficiază de consiliere, orientare - formare profesională continuă 3.000 2.871