? Proiect POSDRU
Logo sigle UE, Guvern, Instrumente Structurale

Conferinţa de final a proiectului Furnizare de Performanţă şi Competenţe angajaţilor prin FPC

Miercuri, 25 noiembrie 2015, Romair Consulting S.R.L., alături de membrii parteneriatului Asociaţia „Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională” şi AM Project Design&Consulting S.R.L., organizează conferinţa de final a proiectului „Furnizare de Performanţă şi Competenţe angajaţilor prin FPC”, ID 140783, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Conferinţa are loc începând cu ora 11:30, în Sala de evenimente Domenii din incinta Hotelului Domenii Plaza, Str. Alexandru Constantinescu nr. 33, sector 1, Bucureşti.
Evenimentul este organizat în vederea prezentării rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului la nivel naţional şi a activităţilor integrate derulate, numărul de beneficiari fiind de peste 3000 de persoane, membrii ai grupului ţintă.
Pentru informaţii suplimentare:
§ Dna Andra Stanciu, Expert informare şi publicitate, Romair Consulting SRL,
Mai multe detalii găsiţi aici.Failed to connect to MySQL: No such file or directory

Nu există înregistrări în baza de date!

Conferinţa de lansare a proiectului Furnizare de Performanţă şi Competenţe angajaţilor prin FPC

Marţi, 15 iulie 2014 Romair Consulting S.R.L., alături de membrii parteneriatului Asociaţia Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională şi AM Project Design&Consulting SRL organizează conferinţa de lansare a proiectului Furnizare de Performanţă şi Competenţe angajaţilor prin FPC, ID 140783, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Conferinţa are loc începând cu orele 11, în incinta Stejarii Country Club, Sala de evenimente IV - Str. Jandarmeriei nr. 14, sector 1, Bucureşti.Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni şi este implementat la nivel naţional. Grupul ţintă vizat este format din angajaţi, din domenii de activitate precum serviciile de salubritate, hoteliere şi turistice, construcţii, pază şi protecţie, comerţ, fără a se limita la acestea.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii şi competitivităţii organizaţiilor prin îmbunătăţirea accesului şi participarea la programele de formare profesională continuă a resurselor umane, facilitând calificarea/recalificarea angajaţilor.
Implementarea activităţilor proiectului şi parcurgerea acestora de către grupul ţintă va aduce plusvaloare în rândul angajaţilor, prin calificarea şi creşterea adaptabilităţii acestora la o piaţă a muncii, aflată în continuă schimbare. Angajatorii vor beneficia de o forţă de muncă calificată şi pregătită să facă faţă nivelului tot mai înalt de competitivitate existent în sectorul specific de activitate.
Proiectul vizează: informarea unui număr de 2.800 persoane incluse în grupul ţintă, în ceea ce priveşte beneficiile programelor de formare profesională, în scopul calificării/recalificării la locul de muncă, prin promovarea principiului egalităţii de şanse; consilierea şi orientarea profesională a unui număr minim de 1.300 persoane; facilitarea accesului şi participării la cursuri de calificare/recalificare a angajaţilor pentru minim 1.150 persoane; organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru angajaţi, în următoarele domenii de activitate: servicii de salubritate, servicii hoteliere şi turistice, construcţii, pază şi protecţie şi comerţ, fără a se limita la acestea; certificarea a minim 1.035 persoane, din totalul celor instruiţi.