Logo sigle UE, Guvern, Instrumente Structurale
ROMAIR CONSULTING S.R.L. - Lider de parteneriat
Ani BOERU Manager proiect
Nicoleta MAFTEI Responsabil Financiar
Daniela DRĂGAN Consilier juridic
Lucia PANEA Asistent proiect
Ionel Sorin SENCULEȚ Coordonator monitorizare grup țintă
Andra Roxana STANCIU Expert informare și publicitate
Sabin Petrișor IOAN Coordonator programe FPC
Bogdan MANACHE Expert IT


ASOCIAȚIA "CENTRUL PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ" - Partener 1
Adrian VASILE Responsabil proiect P1
Victoria GEORGESCU Expert implementare proiect P1
Gabriela ASAFTE Coordonator programe FPC P1
Diana Nicoleta VĂDUVA Responsabil logistică proiect


AM PROJECT DESIGN & CONSULTING S.R.L. - Partener 2
Cristina Adriana MIHALCEA Responsabil proiect P2
Marius GRIGORE Expert înregistrare grup țintă
Valentin Alexandru STAN Expert consiliere și orientare profesională
Mihaela Zoica TIMNEA Expert implementare proiect P2
Radu Şerban TIMNEA Expert consiliere şi orientare profesională