Logo sigle UE, Guvern, Instrumente Structurale

Motive pentru care puteţi alege să participaţi la activităţile proiectului Furnizare de Performanţă şi Competenţe angajaţilor prin FPC:

  • creşterea calităţii şi competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului şi participarea la programele de formare profesională continuă a resurselor umane, prin furnizarea de cursuri de calificare/ recalificare profesională.
  • asigurarea accesului şi participării la activităţile proiectului: informare şi publicitate, înregistrare grup ţintă, consiliere orientare profesională, dezvoltare, furnizare programe formare profesională continuă.
  • cursuri de calificare/recalificare la standarde europene oferite GRATUIT.
  • certificarea absolvenţilor cursurilor de calificare/recalificare autorizate A.N.C.
  • subvenţii pentru participarea la cursurile de calificare/recalificare .
  • suporturi de curs special realizate pe tipuri de curs cu elemente teoretice şi practice şi acces nelimitat la platforma online destinată cursurilor de calificare/ recalificare.


Până în prezent au fost autorizate în cadrul proiectului următoarele cursuri de calificare:

1. Agent de securitate.

2. Cameristă.

3. Lucrător instalator pentru construcţii.

4. Agent de curaţenie cladiri şi mijloace de transport.

5. Confecţioner asamblor articole din textile.

6. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

7. Agent dezinsenţie, dezinfecţie şi deratizare.


De asemenea, organizăm cursuri de calificare/recalificare în meserii precum:

- Lucrător în alimentaţie (ajutor de bucătar).

- Lucrător în comerţ.

Descrierea fiecărui curs de calificare se regăseşte mai jos. Vă precizăm faptul că acestea nu sunt limitative, acestea putând fi completate şi cu alte ocupaţii în funcţie de nevoile de formare profesionale pe care le aveţi.


AGENT DE SECURITATE


Domeniul profesional: Pază şi protecţie

Cod N.C.: 5169.1.3

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: Învăţământ obligatoriu

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

5. program de curs flexibil

6. plata în rate şi multe alte beneficii.

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului?

1. Aplicarea normelor de sănătate şi secutitate în muncă

2. Aplicarea normelor de protecţia mediului/p>

3. Menţinerea unor relaţii de muncă eficate

4. Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului

5. Completarea documentelor specifice serviciului de securitate

6. Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv

7. Rezolvarea incidentelor de securitate

8. Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv

9. Controlul accesului în obiectiv

10. Asigurarea securităţii incintelor

12. Desfăşurarea intervenţiei la alarmă.


Cursul se va desfăşura pe 3 module, după cum urmează:

Modulul I - Pregătirea generală, cu durata de 9 ore, din care: 6 ore pregătire teoretică şi 3 ore instruire practică.

Modulul II - Pregătirea profesională specifică, cu durata de 301 de ore, din care: 36 pregătire teoretică şi 265 instruire practică.

Modulul III - Norme generale de muncă, cu durata de 50 de ore, din care: 18 ore pregătire teoretică şi 32 ore instruire practică.

Tipul programului este de calificare.

Absolventul trebuie să aibă abilităţile de comunicare folosind terminologia de specialitate, să identifice sarcinile de efectuat şi să planifice activităţile curente pentru încadrarea în cerinţele postului.

Durata cursului:

Durata totală a cursului este corespunzătoare nivelului 1 de calificare, respectiv: 360 de ore, din care:

- durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 60 de ore;

- durata totală a pregătirii practice : 300 de ore.

Condiţii de acces:

- persoane cu cetăţenia română sau unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

- minim studii gimnaziale;

- vârsta minimă 18 ani;

- certificat medical/fişa de aptitudini cu specificaţia "apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate";

- să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.


CAMERISTĂ


Domeniul profesional: servicii hoteliere şi turism

Cod N.C.: 5142.1.1

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: 4 clase

Ce implică meseria de Cameristă?

Camerista efectueaza şi întreţine zilnic curăţenia în camere, holuri, camere de recepţie, săli de conferinţă etc. în vederea respectării standardelor de igienă şi sănătate. Exercitarea ocupaţiei de Cameristă poate fi realizată de persoane care manifestă înclinaţie către lucrurile din afara propriei persoane, atenţie orientata catre ambianţa fizică şi socială, orientare spre acţiune, uşurinţă în comunicare, sociabilitate; se comportă politicos, având o atitudine amabilă şi binevoitoare. Sarcinile cameristei sunt: să cureţe camerele, holurile şi alte încăperi, manual sau folosind echipament de curăţenie (aspiratoare, mături mecanice, ştergătoare de praf, prosoape, detergenţi); să cureţe şi să dezinfecteze băile; să schimbe aşternuturile în camere; să schimbe săpunuri, şampoane, geluri de duş, prosoape, precum şi alte produse necesare etc.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi certifice cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului?

1. Aplicarea normelor igienico-sanitare;

2. Aplicarea N.P.M şi N.P.S.I;

3. Comunicarea eficientă cu clienţii;

4. Planificarea activităţii proprii;

5. Raportarea activităţii proprii;

6. Aranjarea camerei;

7. Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi în zone comune;

8. Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi;

9. Oferirea de servicii suplimentare.

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

CURS LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII


Domeniul profesional: Construcţii

Cod N.C.: 7136.1.1

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: Învăţământ obligatoriu

Descrierea ocupaţiei:

Lucrătorul instalator pentru construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. Lucrătorul instalator pentru construcţii trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze şi să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări şi racorduri, să întreţină reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de retele, utilaje şi accesorii. Activitatea lui se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului de Lucrător instalator pentru construcţii?

1. Comunicare şi numeraţie

2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3. Comunicare în limba modernă

4. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

5. Igiena şi securitatea muncii

6. Lucrul în echipă

7. Organizarea locului de muncă

8. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

9. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

10. Rezolvarea de probleme

11. Satisfacerea cerinţelor clienţilor

12. Noţiuni generale despre construcţii

13. Materiale de construcţii şi instalaţii

14. Planuri de construcţii

15. Prelucrarea materialelor

16. Scheme şi detalii de instalaţii

17. Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică

18. Materiale de instalaţii; îmbinarea şi montarea instalaţiilor

19. Instalatii de alimentare cu apa

20. Instalaţii de canalizare

21. Instalaţii de gaze naturale combustibile

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

CURS AGENT DE CURĂŢENIE CLĂDIRI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT


Domeniul profesional: Servicii de salubritate

Cod N.C.: 5149.1.2

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: 4 clase

Descrierea ocupaţiei:

Ocupaţia de Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport presupune competenţe legate de desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte - reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi administrative - şi mijloace de transport.

Competenţele agentului de curăţenie clădiri şi mijloace de transport se referă la utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală, punerea în funcţiune, exploatarea şi oprirea utilajelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă, conform instrucţiunilor de lucru, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile spaţiului de curăţat şi scopul urmărit. Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport demonstrează capacităţi de verificare şi întreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă proiectate a acestora şi protejarea suprafeţelor de curăţat în timpul derulării activităţilor. El dovedeşte capacităţi de pregătire a operaţiilor de curăţare, cu identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite, în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care influenţează procesul de curăţare.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului de Lucrător instalator pentru construcţii?

1. Comunicarea la locul de muncă

2. Munca în echipă

3. Aplicarea normelor de PM şi PSI

4. Aplicarea normelor igienico-sanitare

5. Planificarea activităţii proprii

6. Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală

7. Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică

8. Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă

9. Întreţinerea echipamentelor de lucru

10. Pregătirea operaţiei de curăţare

11. Salubrizarea vagoanelor de cale ferată

12. Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere

13. Curăţarea incintelor

14. Curăţarea interioară a aeronavelor

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.


CURS CONFECŢIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE


Domeniul profesional: Comerţ

Cod N.C.: 8286.1.2

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: Învăţământ obligatoriu

Descrierea ocupaţiei:

Confecţionerul asamblor articole din textile asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului. Pentru executarea unui produs sunt necesare utilaje semiautomate si automate.

Munca sa cere o deosebită atenţie şi îndemânare, precum şi o acurateţe maximă necesară realizării detaliilor. De calitatea activităţii sale depinde executarea corectă a confecţionării. Confecţionerul asamblor lucrează în echipă, comunică interactiv la locul de muncă, participând în mod constructiv la discuţii pe teme profesionale, îşi planifică activitatea şi respectă normele NPM şi PSI.

Competenţele specifice acestei ocupaţii sunt: efectuarea operaţiei de croire, efectuarea operaţiei de confecţionare, controlul calitativ al operaţiei de confecţionare, menţinerea şi întreţinerea utilajului, finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare şi ambalarea produsului.

Confecţionerul asamblor articole din textile va cunoaşte: proceduri specifice de croire şi confecţionare, modalităţi de ambalare, pliere şi etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor specifice, etape de lucru şi norme de timp alocate fiecăreia.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului de Lucrător instalator pentru construcţii?

1. Efectuarea muncii in echipă

2. Comunicarea interactivă la locul de muncă

3. Planificarea activităţii proprii

4. Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

5. Efectuarea operaţiei de croire

6. Efectuarea operaţiei de confecţionare

7. Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare

8. Menţinerea şi întreţinerea utilajului

9. Finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare

10. Ambalarea produselor

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

CURS LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAŢIE (AJUTOR DE BUCĂTAR)


Domeniul profesional: Servicii hoteliere şi turistice

Cod N.C.: 5122.1.1

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: 4 clase

Descrierea ocupaţiei:

Lucrătorul în alimentaţie (ajutor de bucătar) implementează şi menţine standardele de păstrare şi depozitare a produselor alimentare, a semipreparatelor şi preparatelor respectând normele igienico-sanitare în vigoare. Participă la determinarea necesarului de materii prime şi la realizarea comenzilor de aprovizionare. Asigura ordinea şi curăţenia în bucătărie, întreţine ustensilele şi echipamentele din dotare.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului de Lucrător instalator pentru construcţii?

1. Igiena şi securitatea muncii

2. Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică

3. Calculele economice specifice serviciilor

4. Calitatea serviciilor şi a produselor în unitatea de alimentaţie publică

5. Pregătirea materiilor prime

6. Obţinerea preparatelor cu grad redus de complexitate

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

CURS LUCRĂTOR ÎN COMERŢ


Domeniul profesional: Comerţ

Cod N.C.: 5220.1.1

Tip program: Calificare

Durata cursului: 2,5 luni

Pregatire minimă necesară: 4 clase

Descrierea ocupaţiei:

Lucrătorul în comerţ se ocupă în principal de comunicarea cu clienţii magazinului (punctului de vânzare), organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii magazinului (punctului de vânzare), efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului (punctului de vânzare), menţinerea stocurilor şi a necesarului de monetar de rezerva, verificarea stocurilor cu vânzările, întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, precum şi raportarea activităţii de vânzare.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Care sunt avantajele participării la acest curs în mod GRATUIT?

1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului

2. pregătirea profesională este asigurată de profesori cu experienţă teoretică şi practică

3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional

4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului de Lucrător instalator pentru construcţii?

1. Dezvoltare personală

2. Igiena şi securitatea muncii

3. Lucrul în echipă

4. Organizarea locului de muncă

5. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

6. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

7. Rezolvarea de probleme

8. Satisfacerea cerinţelor clienţilor

9. Comunicarea profesională

10. Protecţia consumatorului

11. Organizarea unităţii comerciale

12. Administrarea mărfurilor

13. Patrimoniul unităţii comerciale

14. Analiza ofertei de mărfuri alimentare

15. Analiza de mărfuri nealimentare

16. Aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

AGENT DEZINFECŢIE, DEZINSECŢIE, DERATIZARE


Domeniul profesional: industrii şi servicii

Cod N.C.: 5149.1.1

Tip program: Calificare

Durata cursului: 9 săptămâni

Pregatire minimă necesară: învăţământ obligatoriu

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi certifice cunoştinţele în domeniu.

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului?

1. Comunicarea la locul de muncă

2. Munca în echipă

3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului, protecţie a muncii şi PSI

4. Planificarea activităţii proprii;

5. Pregătirea dezinfecţiei

6. Dezinfectarea suprafeţelor

7. Pregătirea deratizării

8. Deratizarea suprafeţelor

9. Pregătirea dezinsecţiei

10. Dezinsecţia suprafeţelor

11. Monitorizarea suprafeţelor procesate

12. Utilizarea aparatelor de lucru cu acţionare electro-mecanică

13. Utilizarea aparatelor de lucru acţionate prin motoare cu ardere internă

14. Întreţinerea echipamentelor de lucru.

Tipul programului este de calificare.

Durata cursului:

Durata totală a cursului este corespunzătoare nivelului 1 de calificare, respectiv: 360 de ore, din care:

- durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 120 de ore;

- durata totală a pregătirii practice : 240 de ore.

Condiţii de acces:

- act de identitate;

- certificat de naştere;

- certificat de căsătorie (dacă este cazul);

- ultima diplomă de studii;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia „clinic sănătos” sau fişa de aptitudini eliberată de către medicul de medicina muncii.

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU


Domeniul profesional: industrii şi servicii

Cod N.C.: 5133.1.2

Tip program: Calificare

Durata cursului: 9 săptămâni

Pregatire minimă necesară: învăţământ obligatoriu

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să-şi certifice cunoştinţele în domeniu.

Ce competenţe obţin după absolvirea cursului?

1. Aplicarea NPM şi PSI

2. Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare

3. Asigurarea perfecţionarii profesionale

4. Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate

5. Gestionarea resurselor alocate

6. Planificarea activitaţii zilnice

7. Acordarea îngrijilor igienice pentru persoana asistata

8. Acordarea primului ajutor persoanei asistate

9. Asigurarea confortului batrânului asistat

10. Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor

11. Mobilizarea şi transportul batrânului asistat

12. Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate

13. Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale

14. Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate.

Tipul programului este de calificare.

Durata cursului:

Durata totală a cursului este corespunzătoare nivelului 1 de calificare, respectiv: 360 de ore, din care:

- durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 120 de ore;

- durata totală a pregătirii practice : 240 de ore.

Condiţii de acces:

- act de identitate;

- certificat de naştere;

- certificat de căsătorie (dacă este cazul);

- ultima diplomă de studii;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia „clinic sănătos” sau fişa de aptitudini eliberată de către medicul de medicina muncii.

Ce tip de diplomă obţin după absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.