Logo sigle UE, Guvern, Instrumente Structurale

Perioada de implementare a proiectului: 18 aprilie 2014 - 15 decembrie 2015

Durata de implementare a proiectului: 20 luni

Regiunile de implementare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, Bucureşti Ilfov

Judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea

Grup tinţă: 3.000 angajaţi
Proiectul se adresează angajaţilor din cadrul firmelor de la nivel naţional, care vor fi incluşi în programe de formare profesională continuă, cursuri de calificare/recalificare.
Scopul proiectului este de a facilita accesul pe o piaţă a muncii inclusivă, nediscriminatorie, de a creşte competitivitatea la locul de muncă şi de a adăuga plus valoare prin soluţiile inovative propuse pentru implementarea activităţilor.


Prezentul proiect promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea şi incluziunea socială.
Egalitatea de şanse şi tratamentul egal între femei şi bărbaţi vor fi asigurate de includerea în grupul ţintă participant la cursurile de calificare/ recalificare a unui număr semnificativ de femei, considerate categorie vulnerabilă pe piaţa muncii.
Pe parcursul desfăşurării cursurilor, nu se va face nicio deosebire între femeile şi bărbaţii din grupul ţintă. De asemenea, nu vor exista excluderi sau restricţii indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârstă, handicap, etc.
Pentru asigurarea acessului egal la oportunităţile implicate de proiect, acesta va fi prezentat în detaliu în rândul angajaţilor prin intermediul evenimentelor specifice de informare şi publicitate.


Ce aduce nou pentru grupul ţintă proiectul finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013?
  • o abordare practică pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor şi angajatorilor din România;
  • o abordare activă de adaptare a angajaţilor la cerinţele pieţei muncii, dinamică şi în continuă schimbare;
  • continuarea vieţii profesionale la orice vârstă prin participarea la programe de formare profesională continuă;
  • facilitarea dobândirii de noi competenţe la orice vârstă ca urmare a participării la FPC.